Advokátní a komerčně právní kancelář JUDr. Alois Dvořák

Advokátní a komerčně právní kancelář JUDr. Alois Dvořák

Poradenské služby pro obchodní korporace a živnostníky

Benešovo nám. 3124/7a
415 01 Teplice
IČ: 14870274

Informace o kanceláři Advokátní a komerčně právní kancelář JUDr. Alois Dvořák

Advokátní a komerčně právní kancelář  JUDr. Aloise Dvořáka poskytuje služby již od roku 1992 a to zejména podnikatelským subjektům. Díky dlouholeté zkušenosti a ve spojení s erudicí zaměstnanců, spolupracujících advokátních, účetních, daňových, auditorských a realitních kanceláří, popřípadě finančních, personálních a ekonomických poradců jsme schopni vyjít vstříc všem požadavkům živnostníků, podnikatelů, obchodních společností, družstev, sdružení i různých jiných korporací. V jejich podnikání a jiné činnosti jim poskytujeme komplexní poradenské služby a zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení.

KAUČINK VEDOUCÍCH A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ PRÁVNÍCH ÚTVARŮ KORPORACÍ, KONZULTACE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PRÁVNÍCH A ORGANIZAČNĚ - ADMINISTRATIVNÍCH ÚTVARŮ KORPORACÍ, ORGÁNŮ STÁTU A SAMOSPRÁVNÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ. 

Právní služby:

Zastupování v soudních řízeních, zastupování v řízeních rozhodčích před rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc. Zastoupení před správními soudy, zejména ve věcech katastrálních, soutěžních a daňových. Zastupování v soudních insolventních řízeních.

Závazkové právo

Od vyjednávání a uzavírání smluv, přes uplatňování nároků z nich vyplývajících, ať už jde o reklamace, náhradu škody, pohledávky, výpovědi či odstoupení od smlouvy. Specializujeme se na právo nemovitostí, telekomunikační, IT, energetiky, chemie, investiční, reklamní, autorské, zdravotní, sociálního zabezpečení, dopravní, správní, finanční, daňové, pohledávek, živnostenské. 

Rozhodčí doložka doporučovaná rozhodci sdruženými v Asociaci rozhodců České republiky, o.s. na www.arcr.cz.

Právo obchodních společností a družstev

Zakládání a správa obchodních společností, občanských sdružení, družstev, nadací a jiných právnických osob. Restrukturalizace právnických, včetně fúzí, transformací, rozdělení a procesů squeeze-out. Zajištění veškerých procesů spojených se správou obchodní společnosti či družstva.

Pracovní právo

Zpracujeme Vám adresné pracovní smlouvy a jiné pracovně právní dokumenty související dokumentace včetně manažerských smluv. Zastoupíme Vás v soudních řízeních v pracovněprávních sporech, dále pak v řízení před úřady práce, Státním úřadem inspekce práce apod.

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž

Zpracováváme franšízové a licenční smlouvy, dále pak mimo jiné i veřejné zakázky.

Další právní služby související s podnikáním

Živnostenská a další oprávnění, bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci,...

Převody nemovitostí

Sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí, včetně darovacích a o zřízení práva věcného břemene, včetně komplexní dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí. Poskytujeme právní řešení výstavby a provozu obchodních center, průmyslových parků logistických areálů a tak dále. Řešíme nájmy a podnájmy, dále pak leasing nemovitostí. Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení.

Trestné činy hospodářské

Pokud jako podnikatelé vstoupíte do rozporu z trestním zákoníkem, kontaktujte prosím (v ideálním případě ještě před krokem, který se chystáte učinit) naše právní odborníky.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Alois Dvořák, advokát

Benešovo nám. 3124/7a415 01 Teplice

 

Tel.: +420 417 537 466

Mobil.: +420 722 900 675

Email: pobox@akad.cz

Cena za služby Advokátní a komerčně právní kancelář JUDr. Alois Dvořák

Ceny jsou stanoveny dle zákona o advokacii uvedeném ve Sbírce zákonů.

Kde nás najdete?